R.K.S.V. Pancratius

Overlijden René Johannesma

Dit weekend bereikte ons het droeve bericht dat René Johannesma is overleden.

René was één van de initiatiefnemers van het vriendeteam  Zaterdag 3 (het huidige zaterdag 2). Een speler die je overal kon gebruiken, vooral als linksbuiten. Maar niet allen in het veld. Ook buiten het veld kon je op René rekenen. De mensen die hem gekend hebben roemen hem om zijn kameraadschap, zijn inzet op het veld, zijn geweldige wedstrijdverslagen en een goede derde helft.

Zijn fysieke en mentale gesteldheid hebben er voor gezorgd dat René in 2009 zijn lidmaatschap opzegde. Hij kon het niet meer aan.

Zijn overlijden zorgt voor een groot gat binnen zijn familie en teamgenoten. René voelde de dood als een verlossing. Hij is 42 jaar geworden. 

Wij wensen René zijn ouders, broer, zuster, zwager, schoonzuster, neven, nichten en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Op de site van Pancratius 2 zaterdag; www.datislogisch.nl vind u een in memoriam en de rouwkaart. 

Namens het bestuur,

Harry den Arend