Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Bezoekersvoorwaarden

WELKOM BIJ FEESTWEEKEND PANCRATIUS

Met elkaar willen we  een leuk en gezellig feest hebben, daarom graag uw aandacht voor onze bezoekersvoorwaarden:

 • Het betreden van het Pancratius complex en/of deelname aan de georganiseerde evenementen geschiedt geheel op eigen risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan persoonlijke eigendommen.
 • Het Pancratius complex is alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs.
 • Het is bezoekers die niet over het juiste herkenningsmiddel beschikken (zichtbaar voor organisatiemedewerkers en beveiligingsbeambten, en op de juiste manier geborgd) verboden zich op het complex van Pancratius te bevinden.
 • Om ieders veiligheid te kunnen waarborgen wordt er toezicht gehouden door als zodanig herkenbare beveiligingsbeambten. Hun aanwijzingen dienen zonder discussie ten alle tijden te worden opgevolgd.
 • Voor uw en onze veiligheid maken wij op het Pancratius complex gebruik van cameratoezicht.
 • Op verzoek van de organisatie / beveiliging moeten bezoekers een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.
 • Er bestaat de mogelijkheid dat bezoekers vooraf gefouilleerd worden. Aan degene die hieraan niet wenst mee te werken, zal de toegang worden geweigerd zonder dat hierdoor recht op enige vorm van vergoeding ontstaat.
 • De organisatie en/ of beveiliging behoudt zich ten alle tijden het recht voor personen te weigeren en/ of te verwijderen van het evenemententerrein zonder dat hierdoor recht op enige vorm van vergoeding ontstaat.
 • Minderjarige hebben alleen toegang tot het festivalterrein onder begeleiding van een volwassenen.
 • Aan bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verkocht. Aan bezoekers tot 25 jaar kan om legitimatie worden gevraagd bij het verkrijgen van alcoholhoudende drank.
 • Voor bezoekers van 18 jaar en ouder is het doorgeven van alcohol aan bezoekers jonger dan 18 jaar verboden. Na een eerste waarschuwing op dit gebied volgt bij een tweede overtreding verwijdering van het evenemententerrein.
 • Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren
 • Het is bezoekers verboden het evenemententerrein te betreden in het bezit van de volgende zaken: (eigen) eten, alcoholhoudende dranken, frisdrank, glaswerk, plastic flessen, blik (et cetera), vuurwerk, (slag, vuur en steek-)wapens, (alle soorten) drugs en andere volgens de wet verboden gevaarlijke voorwerpen en stoffen, op straffe van inbeslagname van betreffende goederen of weigering van toegang zonder dat hierdoor recht op enige vorm van vergoeding ontstaat.
 • Clubuitingen worden niet toegestaan. Niet op kleding, maar ook niet op meegebrachte attributen.
 • Brommers en fietsen dienen geplaatst te worden in de stalling op het parkeerterrein.
 • In verband met vervuiling van de omgeving  is het verboden om het Pancratius complex met gekochte dranken en etenswaren te verlaten. Dit betekent dus dat u uw consumptie dient op te drinken, op te eten of weg te gooien voordat u het complex verlaat.
 • Maak voor uw afval gebruik van de vuilcontainers

 

DE ORGANISATIE WENST ALLE BEZOEKERS EEN FANTASTISCH FEESTWEEKEND!

 

Banner ledenshop