Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Clubhistorie

Over de historie van Pancratius is een heleboel te vertellen. Zowel in het kort als uitgebreid. De korte versie is dat de club is opgericht in Amsterdam-Sloten in het jaar 1930 door een groepje 17-jarige jongens. In 1954 moest Pancratius echter weg uit Sloten, en werden na veel geharrewar twee (oude) velden aan de toenmalige Zwarteweg (thans Stevinstraat) in bruikleen gegeven. Gelukkig kon Pancratius na de nodige diplomatieke druk, met name door de toenmalige voorzitter P. Bekker, in oktober 1958 naar het nieuwe complex De Schuilhoeve, de huidige plek van Pancratius, met een gloednieuw clubhuis (met acht kleedkamers) in gebruik nemen. Tien jaar later werd, in 1968, werd daar de veldverlichting geïnstalleerd en een jaar later werd voor een kleine 2 ton (in guldens, natuurlijk) de kleedkamer-accommodatie aanzienlijk uitgebreid. Gevolgd door, nog niet zo heel lang geleden, opnieuw een flinke aan- en verbouwing. Vanwege de verhuizing van Pancratius in de komende jaren wordt het complex op dit moment alleen nog onderhouden. Uitbreiding en modernisering worden dus ‘bewaard’ voor opnieuw een gloednieuw complex.

Veel van het Pancratius-materiaal uit vervlogen tijden is bewaard gebleven. Wil je dat eens nader bekijken, klik dan op de volgende links:

  • Voor een foto-overzicht gecreëerd bij het 50-jarig bestaan van Pancratius in 1980: Foto's 50 jarige bestaan van Pancratius in 1980
  • Voor een uitgebreide beschrijving van de Pancratius-historie ontleend aan het Jubileumboek ‘Pancratius 50 jaar’ klik dan op deze link: Historie Pancratius
Banner ledenshop