Close Menu
Meer dan een voetbalclub

De Club

Pancratius: ‘drie halen, één betalen’.

  1. Primair een warme voetbal-familieomgeving, met een heerlijke clubcultuur. Een veilige en stabiele omgeving voor jong en oud. Waar duidelijke waarden en normen gelden en worden gehandhaafd. Waar culturele diversiteit (binnen Pancratius heeft 50% van de leden een Nederlandse achtergrond en 50% culturele ‘roots’ in andere delen van de wereld) wordt omarmd en respect voor elkaars identiteit vanzelfsprekend is. En waar ‘Je hoort er bij…!’ geldt als centraal kenmerk van de clubcultuur.
  2. Daarnaast is er een groot hart voor voetbal. Actief op het veld, of als pure beleving. Met een uitstekende accommodatie, prima ‘eigen’ trainers, een groot aantal recreatieve elftallen aangevuld met talentvolle selecties. Een potentieel thuis voor elke voetballiefhebber/voetballiefhebster.  Dus ook voor hen die – in plaats van of naast – het veld willen genieten van wedstrijden de Champions League of Europa League. Of in het oranje het Nederlands mannen- of vrouwenelftal - of de nationale teams van andere de andere landen waaraan onze leden hun roots ontlenen – willen aanmoedigen. Pancratius stáát voor voetbal. En heeft dus óók een wifi-structuur waarmee jongeren samen online de kleine of grotere voetvalspellen kunnen spelen.
  3. Tegelijk is Pancratius zich bewust van haar maatschappelijke positie. Dus is besloten die rol verder uit te bouwen. Zoals dat van een moderne, professionele en vooruitstrevende club mag worden verwacht. In overleg met de omgeving, gebruik maken van haar kracht en met de wil toegevoegde waarde te leveren op plekken waar dat nodig of gewenst is. Bijvoorbeeld door ‘bewegen’ onder (jonge) kinderen te stimuleren (obesitas). Of door in overleg met het gemeentelijk jeugd- en jongerenwerk additionele activiteiten voor deze groep te ontwikkelen.

En dit alles niet alleen met het oog op vandaag, maar ook met het oog op de verhuizing van de club, die binnen een jaar of drie is te verwachten. Geen verhuizing over grote afstand overigens – het is minder dan een kilometer naar het terrein achter de Wildenhorst aan de Sloterweg – maar een verplaatsing die wij zien als een enorme kans om in één klap voor te sorteren op een nieuwe accommodatie en faciliteiten waarmee al onze ambities nòg beter kunnen worden gerealiseerd. En het negentigjarige Pancratius opnieuw van een sterk fundament kan worden voorzien.

Lees meer hierover in het interview met voorzitter Harry den Arend over Het DNA van Pancratius. 

DE PANCRATIUS VISIE

Om de toekomstvisie voor Pancratius te formeren, is gebruik gemaakt van de zogeheten DNA Management Methode. Een aanpak die van oorsprong is ontwikkeld om bedrijven te helpen hun strategie voor de middellange termijn te bepalen. Gebaseerd op het gelijknamige DNA Management Model, dat door de bedenker van het model – Koos woltjes - speciaal voor Pancratius is aangepast aan de voetbalwereld. Hierdoor ontstond een heldere ‘routekaart’ om alle belangrijke vragen van een antwoord te voorzien. Sterker nog: wij kunnen over een aantal jaar precies hetzelfde model gebruiken om opnieuw een toekomstvisie te ontwikkelen. Op het plaatje is het aangepaste DNA Management Model te zien.


Gedurende één intensieve dag heeft het voltallige bestuur op basis van dat model de volgende onderdelen behandeld:

  1. De buitenwereld. Op vijf terreinen (de gele blokjes in het model) hebben we bekeken hoe de voor Pancratius relevante buitenwereld er de komende jaren uit zal gaan zien.
  2. Sterkte-Zwakte. Vervolgens hebben wij op vier onderdelen – de blauwe blokjes bovenin het model - zogeheten Sterkte-Zwakte analyse gemaakt. En wel op twee manieren. Eerst gericht op het nu – dus zoals het op dit moment is – en daarna gericht op 1 januari 2019. Zo kregen we in beeld waar we nu staan en waar wij – op deze terreinen- over enkele jaren willen staan.
  3. De ambities. Op basis van al het voorgaande hebben we langs drie lijnen de ambities van Pancratius geformuleerd (de rode blokjes in het model). Eerst de sportieve ambitie, daarna de toegevoegde waarden waarmee wij ons willen onderscheiden van andere clubs, en tenslotte hebben we de gewenste identiteit van Pancratius vastgesteld. Het antwoord op de vraag: wie/wat moet Pancratius over een paar jaar zijn.
  4. De realisatie. Weten waar je naar toe wilt is prachtig, maar zoiets heeft alleen zin als je ook precies weet wat je moet doen om die ambities te realiseren. Ook dat hebben wij gedurende die dag langs vijf lijnen gedaan (de groene blokjes in het DNA Management Model).

Al de gemaakte keuzen zijn vervolgens samengevat in één grote Pancratius visie: de DNA Managementagenda. Wat in feite een gedetailleerd clubkompas is voor de toekkomst. En die visie is weer vertaald naar een projectplan – je kunt immers niet alles tegelijk. Waarna het besluit is genomen om de eerste projecten nog voor de zomer uit te werken naar praktische actie. Deze website is daarvan bijvoorbeeld een direct gevolg: opgebouwd op basis van de keuzen die door het Pancratius bestuur tijdens het DNA Management traject zijn gemaakt.

Wij voelden de noodzaak om Pancratius verder te professionaliseren. En zijn ervan overtuigd dat we langs deze weg ook ècht het fundament voor die professionalisering in beeld hebben gebracht. Al blijft het succes natuurlijk afhankelijk van de uitvoering. Maar ook daarover hebben wij ons duidelijk uitgesproken: wij gaan het DNA van Pancratius ook echt realiseren.

Banner ledenshop