Close Menu
Meer dan een voetbalclub

De Pancratius visie

Om de toekomstvisie voor Pancratius te formeren, is gebruik gemaakt van de zogeheten DNA Management Methode. Een aanpak die van oorsprong is ontwikkeld om bedrijven te helpen hun strategie voor de middellange termijn te bepalen. Gebaseerd op het gelijknamige DNA Management Model, dat door de bedenker van het model – Koos woltjes - speciaal voor Pancratius is aangepast aan de voetbalwereld. Hierdoor ontstond een heldere ‘routekaart’ om alle belangrijke vragen van een antwoord te voorzien. Sterker nog: wij kunnen over een aantal jaar precies hetzelfde model gebruiken om opnieuw een toekomstvisie te ontwikkelen. Op het plaatje is het aangepaste DNA Management Model te zien.


Gedurende één intensieve dag heeft het voltallige bestuur op basis van dat model de volgende onderdelen behandeld:

  1. De buitenwereld. Op vijf terreinen (de gele blokjes in het model) hebben we bekeken hoe de voor Pancratius relevante buitenwereld er de komende jaren uit zal gaan zien.
  2. Sterkte-Zwakte. Vervolgens hebben wij op vier onderdelen – de blauwe blokjes bovenin het model - zogeheten Sterkte-Zwakte analyse gemaakt. En wel op twee manieren. Eerst gericht op het nu – dus zoals het op dit moment is – en daarna gericht op 1 januari 2019. Zo kregen we in beeld waar we nu staan en waar wij – op deze terreinen- over enkele jaren willen staan.
  3. De ambities. Op basis van al het voorgaande hebben we langs drie lijnen de ambities van Pancratius geformuleerd (de rode blokjes in het model). Eerst de sportieve ambitie, daarna de toegevoegde waarden waarmee wij ons willen onderscheiden van andere clubs, en tenslotte hebben we de gewenste identiteit van Pancratius vastgesteld. Het antwoord op de vraag: wie/wat moet Pancratius over een paar jaar zijn.
  4. De realisatie. Weten waar je naar toe wilt is prachtig, maar zoiets heeft alleen zin als je ook precies weet wat je moet doen om die ambities te realiseren. Ook dat hebben wij gedurende die dag langs vijf lijnen gedaan (de groene blokjes in het DNA Management Model).

Al de gemaakte keuzen zijn vervolgens samengevat in één grote Pancratius visie: de DNA Managementagenda. Wat in feite een gedetailleerd clubkompas is voor de toekkomst. En die visie is weer vertaald naar een projectplan – je kunt immers niet alles tegelijk. Waarna het besluit is genomen om de eerste projecten nog voor de zomer uit te werken naar praktische actie. Deze website is daarvan bijvoorbeeld een direct gevolg: opgebouwd op basis van de keuzen die door het Pancratius bestuur tijdens het DNA Management traject zijn gemaakt.

Wij voelden de noodzaak om Pancratius verder te professionaliseren. En zijn ervan overtuigd dat we langs deze weg ook ècht het fundament voor die professionalisering in beeld hebben gebracht. Al blijft het succes natuurlijk afhankelijk van de uitvoering. Maar ook daarover hebben wij ons duidelijk uitgesproken: wij gaan het DNA van Pancratius ook echt realiseren.

Banner ledenshop