Close Menu
Meer dan een voetbalclub

De Vrijwillige Vacaturebank

Pancratius is een club van mensen. Maar ook een club van vrijwilligers. Want zonder hen gaat het simpelweg niet. Dus is er een voortdurende behoefte aan mensen die bereid zijn een deel van hun talent, tijd en energie beschikbaar te stellen voor hun club. En in tegenstelling tot wat je vaak hoort – ‘er zijn gewoonweg niet voldoende vrijwilligers – zijn er doorgaans juist wèl voldoende mensen die zich willen inzetten. Het ontbreekt alleen vaak aan voldoende duidelijkheid. Duidelijkheid over waar de club precies heen wil. Duidelijkheid over de taken die moeten worden verricht. En duidelijkheid over het type mensen dat nodig is.

En ‘vele handen maken licht werk’. Dus ziet Pancratius liever veel vrijwilligers die elk een kleine taak voor hun rekening nemen, dan weinig vrijwilligers waarop een te groot beroep wordt gedaan. En de Vrijwillige Vacaturebank kan daarbij op twee manieren helpen. Ten eerste omdat het de cluborganisatie dwingt heel nauwkeurig te omschrijven waaraan behoefte is (duidelijkheid!). En ten tweede voor potentiële vrijwilligers omdat zij zo precies weten wat er van hen wordt verwacht en of zij de juiste man/vrouw op die plek zijn (duidelijkheid!). Kijk dus regelmatig op de lijst met vrijwilligers die worden gezocht. Dan bouwen we samen aan onze prachtige club!

Rol/taak

Hoeveel tijd kost het

Welke tijden van de dag

Met wie werk je samen

Past het bij je

Waarom is dit leuk

Scheidsrechters

Is goed in onderling overleg te bepalen

Vooral in het weekeinde

Collega’s en de scheidsrechterscommissie van Pancratius

Eigenlijk is iedereen in staat om een voetbalwedstrijd te leiden. En om je extra goed voor te bereiden, biedt Pancratius in samenwerking met de KNVB, de mogelijkheid om het diploma Basis Opleiding Scheidsrechters (BOS) te halen. Na afronding van de opleiding BOS - bestaande uit theorie en praktijkoefeningen – ben je er helemaal klaar voor. Bovendien houdt de Pancratius scheidsrechterscommissie elk seizoen een of meerdere malen bijeenkomsten om de spelregels bij te spijkeren of op peil te houden.

Je levert niet alleen een prachtige bijdrage aan de club, een goed geleide wedstrijd komt ook het spelplezier van alle betrokkenen ten goede. Bovendien zit hier – zeker bij de jeugd en jongere spelers – ook een maatschappelijke kant aan: hen leren omgaan met gezag en waarden & normen.

 

Banner ledenshop