Close Menu
Meer dan een voetbalclub

De Waarden & Normen

PANCRATIUS WAARDEN & NORMEN

Pancratius kent een informele familiecultuur. Dus daar kan veel en wij maken ons niet zo snel druk. Maar anderzijds moeten we zorgen dat we ons niet aan elkaar gaan ergeren. Pancratius heeft daarom een aantal regels opgesteld. Doodnormale fatsoensnormen waarvan we het toch belangrijk vinden ze even op een rijtje te zetten. Zorg dat je je hieraan houdt en spreek ook zonodig de andere leden erop aan. Of schakel het Bestuur in als je vindt dat er gehandhaafd moet worden.

De Regels

Als club hanteren en handhaven wij de volgende regels:

 • Verboden te roken in de kleedkamers
 • Verboden te roken in de gangen naar de kleedkamers
 • Geen sterke drank van huis meenemen en opdrinken. Niet ín de kantine, maar ook niet buiten de kantine.
 • Geen glazen mee in de kleedkamer
 • Indien er spullen in de kleedkamer liggen, sluit dan de deur en het raam
 • Douchen is voor de spelers verplicht na training en wedstrijd.
 • Na de training en wedstrijd moet de kleedruimte en douche schoon achtergelaten worden. Dus vegen en zo nodig de trekker door de ruimte heen halen.
 • Voetbalschoenen na gebruik buiten uitkloppen en niet boven de vuilnisbak in de kleedkamer.
 • Bij de eerste wedstrijd moeten de cornervlaggen geplaatst worden en bij de laatste wedstrijd op zondag moeten de cornervlaggen meegenomen worden (dit geldt voor alle teams).
 • Na de laatste wedstrijd op zaterdag de kleine doeltjes van het veld afhalen.
 • Na de training, het trainingsveld en de gebruikte materialen opruimen.
 • Wedstrijd-, trainingsballen, hesjes en reserveshirts na gebruik retour bij de materiaalbeheerder.
 • Wedstrijdformulieren voor de wedstrijd invullen op de pc's in de commissiekamer.
 • Na de wedstrijd en training de sleutel van de kleedkamer en de thee- en limonadekannen terug naar de commissiekamer.
 • Voetbalkleding na gebruik tellen en bij toerbeurt wassen (mits anders is afgesproken).
 • Leiders en trainers dienen toe te zien op de gedragsregels bij de vereniging.
 • Het bestuur van de vereniging is niet aansprakelijk voor vermissing en vernieling van persoonlijke eigendommen.

Kunstgrasveld
Pancratius is trots op haar kunstgrasvelden. Om het kunstgras in optimale conditie te houden, moeten wij ons aan een aantal strenge regels houden:

 • Het kunstgras is alleen toegankelijk is voor de spelers, leiders, scheidsrechters en assistentscheidsrechters van de wedstrijd die op dat moment plaatsvindt.
 • Ouders/verzorgers, vrienden, vriendinnen en allerlei andere mensen dienen buiten de hekken te blijven.
 • Het is absoluut verboden om op het kunstgrasveld te roken.
 • Laat geen rommel, afval (zeker geen kauwgum en al helemaal geen sigarettenpeuken achter op het kunstgras.

 

Banner ledenshop