Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Gegevens contributie

Het bestuur heeft de contributies voor het seizoen 2017-2018 vastgesteld.

 

Contributies seizoen 2017-2018

Jeugd onder 6 jaar 

€ 175

Champions League 8 en 9 jaar

€ 200

Jeugd onder 9 jaar

€ 200

Jeugd onder 10 en 11 jaar

€ 225

Jeugd onder 12 en13 jaar

€ 225

Jeugd onder 14 en 15 jaar

€ 225

Jeugd onder 16 en 17 jaar

€ 275

Jeugd onder 18 en 19 jaar

€ 275

Senioren Zondag + Zaterdag

€ 305

Senioren 45+

€ 115

Zaal voetbal

€ 125

Comb Veld / Zaal (Z&Z)

€ 405

Toeslag Selectie spelers

€ 25

Niet Spelende leden

€ 90

 

Bijdrage keepersschool
De bijdrage keeperscchool voor niet-selectie keepers is € 25,- per jaar. Voor het seizoen 2017-2018 worden de volgende teams als selectieteam aangemerkt:

 • Zondag senioren 1 + 2
 • Zaterdag 1
 • JO19-1 za
 • JO17-1 za en zo
 • JO15-1 za en zo
 • JO13-1
 • JO12-1
 • JO11-1 en 2
 • JO10-1 en 2
 • JO9-1 en 2
 • JO8-1,2, en 3

De onderstaande categorieën worden apart aangeschreven.  

Trim / Donateurs / Vrienden

€ 65

Administratieve afhandeling
Het Bestuur heeft besloten de contributie-innig uit te besteden aan een externe partner, te weten Clubcollect. Hierdoor kan iedereen eenvoudig, snel en gemakkelijk de betaling doen. Clubcollect biedt diverse betaalmogelijkheden, voor meer info hierover verwijzen wij u naar www.clubcollect.nl

Uiterste betaaltermijn
De contributie voor het seizoen 2017-2018 dient vóór 31 augustus 2017 te worden voldaan. Indien u vóór 31 augustus 2017 betaalt, krijgt u 25 euro betaalkorting. U mag dan van bovengenoemd bedrag 25 euro in mindering brengen. Dit geldt NIET voor Trim / Donateurs / Vrienden!

Gemeentelijke bijdrage
Indien u van mening bent dat u in aanmerking komt voor een bijdrage van het stadsdeel en/of gemeente verzoeken wij u ons dit voor 1 augustus kenbaar te maken. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en afhandeling.

Jeugdsportfonds
Als uw kind graag wil sporten maar uw budget is niet toereikend is, dan kan een professional die al betrokken is bij de ontwikkeling van uw kind, uw kind eenvoudig aanmelden bij het Jeugdsportfonds. Deze aanmelding loopt via de leerkracht, de (huis)arts, maatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker en dergelijke. Alleen intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Na goedkeuring zal het Jeugdsportfonds de contributie aan de club overmaken. De hoogte van het bedrag is maximaal € 300,00 inclusief sportattributen. De aanvraag kan via www.jeugdsportfonds.nl

Speciale regeling voor inwoners van de gemeente Haarlemmermeer
Volwassenen waarvan het gezinsinkomen maximaal 120 procent is van het wettelijk minimumloon kunnen voor zichzelf een budget aanvragen bij de Welzijnsorganisatie van de Haarlemmermeer te weten Meerwaarde. De maximale bijdrage is € 165,- voor contributie en € 60,00 voor sportattributen.

Vergoeding via zieketekostenverzekering
Tevens willen wij u nogmaals wijzen op de mogelijkheden die uw ziektekostenverzekering u biedt om een gedeelte van de contributie vergoed te krijgen. Bij veel maatschappijen bedraagt dat € 50,- per kind. Hier wordt door (ouders van) leden inmiddels veelvuldig gebruik van gemaakt.

Ten slotte
Heeft u vragen en of opmerkingen dan verzoeken wij u een email te sturen naar contributie@pancratius.com. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Ledenadministratie Pancratius

Banner ledenshop