Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Gegevens contributie

 

Het bestuur heeft de contributies voor het seizoen 2018-2019 vastgesteld.

Mini s  € 155,00
Champions League 8 en 9 jaar € 185,00
Jeugd Onder 9 jaar € 185,00
Jeugd Onder 10 en 11 jaar € 210,00
Jeugd Onder 12 en 13 jaar € 210,00
Jeugd Onder 14 en 15 jaar € 210,00
Jeugd Onder 16 en 17 jaar € 260,00
Jeugd Onder 18 en 19 jaar € 260,00
Senioren Zaterdag en Zondag € 290,00
Senioren 45+ € 100,00
Senioren 7 x 7  € 70,00
Zaal voetbal € 105,00
Combinatie zaal en veldvoetbal € 395,00
Trimmers € 65,00
Donateurs en vrienden € 65,00
Selectie toeslag € 40,00
Keeperschool toeslag € 40,00

 

Bijdrage keepersschool
De bijdrage keeperscchool voor niet-selectie keepers is € 40,00,- per jaar en ook voor selectiespelers bedraagt deze bijdrage € 40,00. Voor het seizoen 2018-2019 worden de volgende teams als selectieteam aangemerkt:

 

  • Zondag senioren 1 en 2
  • Zaterdag senioren 1
  • JO19- 1 zaterdag
  • JO17- 1 en 2 zaterdag
  • JO15- 1 en 2 zaterdag
  • JO13- 1 en 2
  • JO11- 1, 2 en 3
  • JO10- 1 en 2
  • JO9- 1,2 en 3
  • JO8- 1,2 en 3

 

 

Administratieve afhandeling
Het Bestuur heeft besloten de contributie-innig uit te besteden aan een externe partner, te weten Clubcollect. Hierdoor kan iedereen eenvoudig, snel en gemakkelijk de betaling doen. Clubcollect biedt diverse betaalmogelijkheden, voor meer info hierover verwijzen wij u naar www.clubcollect.nl

Uiterste betaaltermijn

De contributie voor het seizoen 2018-2019 dient vóór 31 juli 2018 te worden voldaan.

Gemeentelijke bijdrage
Indien u van mening bent dat u in aanmerking komt voor een bijdrage van het stadsdeel en/of gemeente verzoeken wij u ons dit voor 1 augustus kenbaar te maken. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en afhandeling.

Jeugdfonds Sport Amsterdam
Als uw kind graag wil sporten maar uw budget is niet toereikend is, dan kan een professional die al betrokken is bij de ontwikkeling van uw kind, uw kind eenvoudig aanmelden bij het Jeugdfonds Sport Amsterdam. Deze aanmelding loopt via de leerkracht, de (huis)arts, maatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker en dergelijke. Alleen intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Na goedkeuring zal het Jeugdfonds Sport Amsterdam de contributie aan de club overmaken. De hoogte van het bedrag is maximaal € 300,00 inclusief sportattributen. De aanvraag kan via www.jeugdfondssport.nl/amsterdam

Speciale regeling voor inwoners van de gemeente Haarlemmermeer
Volwassenen waarvan het gezinsinkomen maximaal 120 procent is van het wettelijk minimumloon kunnen voor zichzelf een budget aanvragen bij de Welzijnsorganisatie van de Haarlemmermeer te weten Meerwaarde. De maximale bijdrage is € 165,- voor contributie en € 60,00 voor sportattributen.

Vergoeding via zieketekostenverzekering
Tevens willen wij u nogmaals wijzen op de mogelijkheden die uw ziektekostenverzekering u biedt om een gedeelte van de contributie vergoed te krijgen. Bij veel maatschappijen bedraagt dat € 50,- per kind. Hier wordt door (ouders van) leden inmiddels veelvuldig gebruik van gemaakt.

Opzeggen lidmaatschap

Wil je het lidmaatschap van Pancratius opzeggen, dan moet je gebruik maken van het opzeggingsformulier of stuur een mail naar ledenadministratie@pancratius.com. LET OP: Opzeggen kan allen vóór 15 meivan het lopende seizoen. Daarna zijn wij genoodzaakt ook voor het volgend seizoen contributie te innen in verband met de afdracht aan de KNVB en de geplande begroting van de vereniging.  Of stuur een briefje naar Ledenadministratie RKSV Pancratius, Postbus 287, 1170 AG Badhoevedorp.

Overschrijven naar andere vereniging:

Als je wilt overstappen naar een andere vereniging, doe dat dan vóór 15 juni. Je kunt je dan melden bij de nieuwe vereniging. Via Sportlink Club is het in verreweg de meeste gevallen niet meer nodig overschrijvingsformulieren in te vullen. En de oude spelerspas hoeft ook niet meer aan de nieuwe vereniging te worden overhandigd. Bij het aanmelden bij de nieuwe club wordt door het systeem automatisch bepaald of alles in orde is. En is dat niet het geval – bijvoorbeeld bij contributieschuld of boetes voor gele en/of rode kaarten – dan blokkeert het systeem ook automatisch de overschrijving. Er kan pas sprake zijn van een overschrijving als alle zaken zijn opgelost. Maar als er geen belemmeringen zijn, dan wordt een speler meteen overgeschreven en kan hij/zij ook meteen voor de nieuwe club uitkomen.

Ten slotte
Heeft u vragen en of opmerkingen dan verzoeken wij u een email te sturen naar contributie@pancratius.com. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Ledenadministratie Pancratius

Banner ledenshop