Close Menu
Meer dan een voetbalclub

CONTRIBUTIE

12 oktober 2017
CONTRIBUTIE

Het seizoen 2017-2018 is anderhalve maand geleden van start gegaan en ook de verzoeken om de contributie te betalen zijn door ClubCollect zowel per mail als sms en per post aan ieder lid verzonden.

Het doet ons deugd dat vele leden de contributie tijdig hebben voldaan waardoor de financiële huishouding van Pancratius naar wens draait.Er zijn echter nog leden die nog niet aan hun verplichting hebben voldaan en die roep ik dan ook op  dit per omgaande te doen.

Mochten er leden zijn die van ClubCollect  geen bericht hebben ontvangen, verzoek ik deze contact met mij op te nemen. Je kunt een mail sturen naar ledenadministratie@pancratius.com.

Tenslotte zal er in de loop van volgende week een brief worden verstuurd c.q. gemaild om de betreffende leden alsnog aan te sporen om te betalen.

Hierna zullen ook de hoofdleiders worden ingelicht.

Aan die leden de volgende oproep:

Betaal snel zodat wij de dossiers van de openstaande contributie kunnen sluiten en laat het niet zover komen dat we een speelverbod moeten opleggen..

Met vriendelijk groet

Claire Hilbrand

Ledenadministratie