Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Pepijn Helgering stopt als scheidsrechtercoördinator

11 mei 2018
Pepijn Helgering stopt als scheidsrechtercoördinator

Onlangs maakte Pepijn Helgering bekend aan het eind van het seizoen te stoppen als scheidsrechterscoördinator zaterdag.

Zes jaar lang was Pepijn coördinator van de scheidsrechters op zaterdag. Altijd een hele puzzel, die Pepijn elke week weer wist te leggen. Pancratius wil Pepijn daarom ook heel hartelijk bedanken. ‘De reden om te stoppen’, zo zegt Pepijn, ‘is dat ik dit jaar afstudeer en me vanaf komend seizoen op andere dingen wil kunnen richten op de zaterdag. Ik heb de functie overigens altijd met heel veel plezier gedaan. Ik denk ook dat we samen op een succesvolle manier de organisatie voor de scheidsrechters op zaterdag hebben neergezet.’

Trots

Pepijn is ook trots op de manier waarop de 'zondaggroep' de organisatie voor de zondagscheidsrechters heeft opgepakt. ‘Ik heb in het huidige seizoen al een beetje ingespeeld op ons vertrek door Daj bij de scheidsrechtercoördinatie te betrekken en ik hoop dan ook dat de lijn die wij de afgelopen jaren hebben ingezet doorgetrokken kan worden.’

Verantwoordelijk

Pepijn: ‘Ik ben dankbaar voor de gelegenheid die Pancratius mij geboden heeft om op jonge leeftijd al een verantwoordelijke functie bij de club te kunnen uitoefenen. Dit heeft mij behalve veel wijze lessen ook een hoop mooie contacten opgeleverd.’  Het Bestuur van Pancratius hoopt dat Pepijn nieuwe vrijwilligers heeft geïnspireerd of zal inspireren om binnen de club vrijwilligerstaken op zich te nemen. We zijn tevens blij dat Pepijn heeft aangeboden om in voorkomende gevallen te blijven adviseren bij tucht- of andere juridische zaken die op het pad van de club komen.