Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Vacature: nieuwe penningmeester van Pancratius

13 oktober 2019
Vacature: nieuwe penningmeester van Pancratius

Helaas heeft Willem Hofmyster onlangs aangekondigd zijn werkzaamheden als penningmeester neer te leggen. Het Bestuur is heel hard op zoek naar een opvolger.

In de afgelopen zes jaar heeft Willem er voor gezorgd dat de club er financieel goed voorstaat. Wij zijn Willem erg dankbaar voor wat hij heeft gedaan voor onze club. Wij betreuren daarom uiteraard zijn beslissing, maar kunnen ook niet anders dan accepteren dat Willem na zes jaar de kas wil overdragen aan een opvolger.

Opvolger

Het Bestuur is uiteraard volop bezig met het zoeken van een opvolger. Wij komen heel graag in contact met de juiste man of vrouw voor deze belangrijke positie. Ook wanneer je zelf niet beschikbaar bent, maar mensen in je omgeving kent die dit een mooie uitdaging zouden vinden horen we dat graag. Ben jij die opvolger of ken jij die opvolger?

Belangrijke spil

De verhuizing van Pancratius naar de Veldpost die hopelijk de komende jaren ergens zijn beslag zal gaan krijgen vraagt een grote inspanning van het Bestuur en de hele vereniging. De penningmeester zal daarin een belangrijke spil zijn. Het is belangrijk dat hij of zij iemand is die in staat is binnen een verenigingsverband de "zakelijke" belangen waar wij meer mee te maken krijgen kan verwoorden en beleidsmatig kan inpassen.

Profiel Penningmeester Pancratius

 • Penningmeester van een amateurvereniging is – net als alle andere bestuursfuncties – een vrijwilligersfunctie. Uiteraard vervult de penningmeester wel een spilfunctie binnen onze vereniging en maakt hij of zij onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur (Voorzitter/Secretaris/Penningmeester).
 • De financiën kunnen veelal vanuit huis worden gedaan. Daarbij zal de nieuwe penningmeester worden ondersteund door de verenigingsaccountant. Daarnaast wordt praktische ondersteuning op het gebied van financiën geboden door de ledenadministratie.
 • Het allermooiste is natuurlijk als de nieuwe penningmeester ook een echte Pancratiaan is, maar… als dat niet zo is, dan zal hij of zij dat vast snel worden.

Takenpakket

De nieuwe penningmeester

 • Draagt samen met overige bestuursleden zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid
 • Vergadert maandelijks met het verenigingsbestuur
 • Beheert de geldmiddelen
 • Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven
 • Stuurt rekeningen uit voor contributies, opleidingsbijdragen en boetes
 • Begeleidt en beheert de financiën van de commissies
 • Onderhoudt contact met inkopers kantine en is kasbeheerder
 • Onderhoudt contact met de ledenadministratie
 • Doet de betalingen namens de vereniging
 • Maakt facturen op
 • Maant leveranciers aan
 • Onderhoud eventueel contact met incassobureau
 • Bereid i.s.m. de verenigingsaccountant bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)
 • Verzorgt de contacten met het administratiekantoor t.a.v. de begroting en de  salarisadministratie
 • Vraagt subsidies aan

Reacties kunnen worden gestuurd naar de voorzitter, Harry den Arend, harrydenarend@hotmail.com. Harry is uiteraard ook beschikbaar voor overleg over de precieze invulling van de functie.