Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Algemene Ledenvergadering op 11 november

7 november 2019
Algemene Ledenvergadering op 11 november

Het bestuur van Pancratius roept alle leden op aanwezig te zijn. Download nu de agenda en de binnengekomen stukken.

Algemene Ledenvergadering RKSV Pancratius maandag 11 november 2019
Plaats: Kantine RKSV Pancratius Lindberghstraat 50, Badhoevedorp.
Aanvang: 20.00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen / uitgaande stukken
 4. Verslag van de secretaris en verslag wedstrijdsecretaris
 5. Financieel Verslag
 6. Verslag Kascommissie / benoemen nieuwe kascommissie.
 7. Bestuursverkiezing :
  In de volgende functie stelt het bestuur voor te benoemen:
  Penningmeester: Michel van Eenige
 8. Vaststellen Beleidsplan Pancratius 2019-2024
 9. Voorstel Kledingplan Pancratius (download)
 10. Wat verder ter tafel komt (ingebrachte onderwerpen).
 11. Rondvraag
 12. Sluiting.

Aansluitend aan de vergadering: Shirtje ruilen. De KNVB ruilt in het kader van haar 130ste verjaardag, een jubileumshirt met amateurverenigingen in heel Nederland. Hans Schelling komt namens de KNVB een shirt ruilen met Pancratius.

Verslagen en uittreksel van het financieel jaarverslag zullen niet meer tijdens de vergadering aanwezig zijn, deze kunnen voorafgaand bij secretaris Pauline Schönhage-de Graaf worden opgevraagd worden via Secretaris@pancratius.com

Vragen indienen

Vragen aan de vergadering kunnen via e-mail ingestuurd worden naar de secretaris voor 1 november. Dan kan het Bestuur zich goed voorbereiden op de beantwoorden.