Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Nieuw panna-veld dankzij bijdrage 10.000 euro

3 december 2019
Nieuw panna-veld dankzij bijdrage 10.000 euro

Het was groot feest gisteren bij Pancratius. Onze vereniging werd benoemd tot ‘Club van de Week’ en ontvangt daarom eenmalig een bijdrage van tienduizend euro van de VriendenLoterij.

We gaan het geld gebruiken om het versleten panna-veld te vervangen, zodat de leden hier weer veilig op kunnen voetballen. Werner Leermakers, onze jeugd- en vice-voorzitter van RKSV Pancratius was als vanzelfsprekend is vanzelfsprekend superblij met deze prijs van de Vriendenloterij. ‘Door deze donatie kunnen wij als vereniging onze faciliteiten verder vernieuwen en zorgen voor een maximale voetbalbeleving voor onze leden. Zonder de donatie van de Vriendenloterij zijn dit soort uitgaven, zelfs voor een vereniging met de omvang van RKSV Pancratius, moeilijk te realiseren.’

‘Club van de Week’

Club van de Week is een nieuwe campagne van de VriendenLoterij voor clubs, verenigingen en stichtingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een maatschappelijk project voor de club en haar leden. Denk hierbij aan: verduurzamen van het clubhuis, de aanleg van een nieuw sportveld, muziekinstrumenten of het faciliteren van maatschappelijke activiteiten voor de buurt.  

Willem Hofmyster

Onze vorige penningmeester Willem Hofmyster heeft zich ingezet om deze prijs binnen te halen voor onze club, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn. Dat zorgt ervoor dat onze nieuwe penningmeester Michel van Eenige, die tijdens de Algemene ledenvergadering werd benoemd als opvolger van Willem, met een grote glimlach op zijn gezicht het eerste grote bedrag kan bijschrijven op de rekening van Pancratius.

Over de VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven. De loterij werft daarvoor fondsen via een loterij. Tussen mei en december is wekelijks een aangesloten club, vereniging of stichting verrast met de titel ‘Club van de Week’ en deze week was Pancratius de gelukkige.

Telefoonnummer is je lotnummer

Bij de VriendenLoterij is je mobiele telefoonnummer je lotnummer. Deelnemers maken met hun mobiele telefoonnummer maandelijks kans op meer dan honderdduizend prijzen en hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen. Inmiddels spelen ruim 540.000 deelnemers mee voor 47 goede doelen en ruim 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland.

www.vriendenloterij.nl