Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Verhuizing Pancratius naar Veldpost

16 juni 2020
Verhuizing Pancratius naar Veldpost

Nee, de verhuisdozen hoeven nog niet te worden ingepakt. Wel is de verhuizing van Pancratius naar de nieuwe locatie op de Veldpost dichterbij gekomen na de uitspraak van de Raad van State dat de eigenaar van de grond (Kennemer Beheer) de grond moet verkopen aan de gemeente Haarlemmermeer.

Inmiddels is de gemeente gestart met de onteigeningsprocedure om tot een redelijke prijs te komen. Naar verwachting kan de gemeente het nu nog braakliggende terrein vanaf het eind van dit kalenderjaar betreden om de grond bouwrijp te maken. Dat wil zeggen het aanleggen van alle nutsvoorzieningen en infrastructuur.

Seizoen ’22 – ‘23
Op z’n vroegst zou Pancratius dan in het najaar kunnen starten met de bouw van een nieuwe kantine. Dat zou betekenen dat met ingang van het seizoen ‘22’- ’23 de wedstrijden gespeeld kunnen worden op het nieuwe complex.

Onzekerheden
Alles is zeker nog wel omgeven met onzekerheden. Zo moet de gemeenteraad de koppeling die er altijd was tussen de bebouwing van ons huidige complex met woningen en de verhuizing van de vereniging naar de Veldpost, loslaten. Er wordt al enkele jaren bezwaar aangetekend door Schiphol om de grond van Pancratius en SC Badhoevedorp te bebouwen met woningen. Als die bezwaren gegrond verklaard worden, dan kan de gemeente geen woningen bouwen. De gemeenteraad zal dan moeten besluiten dat de verhuizing van het sportcomplex desalniettemin doorgaat.  Zekerheid daarover is er pas als de gemeenteraad in het late najaar stemt over die ontkoppeling en toestemming geeft voor de verhuizing. 
 

Artist impression van het toekomstige sportcomplex achter het Ramadahotel aan de Sloterweg