Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Pancratius Waarden & Normen

Pancratius kent een informele familiecultuur. Dus daar kan veel, en maken wij ons niet zo snel druk. Maar anderzijds moeten we niet onderschatten hoezeer mensen – en dat zijn ècht niet steeds dezelfde mensen - zich ergeren aan ongewenst en ongepast gedrag. Dus kent Pancratius duidelijke waarden en normen. Inhoudelijk gezien zijn die voor de meesten niets bijzonders, want gebaseerd op normale fatsoensnormen en de noodzaak een aantal logische gedragsregels aan te houden. Maar anderzijds zijn ze toch noodzakelijk gebleken. Bovendien weten we uit ervaring: als we deze grenzen ook ècht consequent handhaven, dan neemt dit gedrag zienderogen af. Maar dan moeten we wel van elkaar accepteren dat we op ons gedrag kunnen worden aangesproken.  

Banner ledenshop