Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Brede maatschappelijke rol

Pancratius staat met beide benen in de maatschappij. En heeft de ambitie op dat vlak meer bij te dragen dan voetbal alleen. Door toegevoegde waarde te leveren waar dat nuttig en noodzakelijk is. Dus is het initiatief genomen om in 2017 een beleid te ontwikkelen dat die bredere maatschappelijke rol handen en voeten gaat geven. Wij kijken daarbij, bijvoorbeeld, naar mogelijkheden om het jeugd- en jongerenwerk van een actieve bijdrage te voorzien. Maar ook naar samenwerking met de buitenschoolse kinderopvang. Door samen de mogelijkheid te bieden om kinderen te laten bewegen en aldus de groeiende problematiek rondom obesitas van een antwoord te voorzien (óók in de zomermaanden, wanneer de velden niet worden bespeeld). En ook de vergrijzing laat ons niet koud. Niet in de laatste plaats vanwege de vele oud-Pancratius leden die in Badhoevedorp wonen. Ook voor hen willen wij mogelijkheden bieden die uitstijgen boven wat elders al wordt gedaan. Bovendien: verbeter de wereld en begin bij jezelf: dus hebben wij besloten het aanbod van onze kantine gezonder te maken. Niet alleen meer de ‘vette hap’, maar ook gezonde varianten. Niet alleen van Nederlandse bodem, maar natuurlijk ook ontleend aan de vele culturen die binnen Pancratius samenkomen.