Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Een geïntegreerde club

Pancratius is een Nederlandse club, met het Nederlands als enige voertaal. Maar ook een club waar culturen elkaar omarmen, en respect voor eenieders identiteit als uitgangspunt geldt. Waar diversiteit en veelkleurigheid als rijkdom worden gevoeld en worden verbonden. Door culturele achtergronden te vieren en tijdens evenementen aan eenieder te presenteren. Op het veld door ruimte te geven aan meisjes die (mits zonder spelden) met een hoofddoek willen sporten. Maar ook formeel door de culturele samenstelling van elftallen aan een normering te binden. Omdat de ervaring heeft geleerd dat een onbalans in deze leidt tot ongewenste effecten voor alle betrokkenen.