Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Een rijke historie

RKSV Pancratius is een prachtig voorbeeld van een vereniging met een rijke & bewogen historie. Bijna negentig jaar geleden – in 1930 –in Amsterdam-Sloten opgericht door een zestal tieners van rond de zeventien jaar oud, en in 1958 verhuisd naar het huidige complex De Schuilhoeve in de gemeente Badhoevedorp. Aan de ene kant een club zoals er zovele waren in die tijd. Anderzijds ook een club met een duidelijk eigen signatuur. Veel van de herinneringen en beelden aan de vervolgen jaren zijn bovendien opgetekend en bewaard gebleven. Grotendeels gepubliceerd in de jubileumuitgave ‘Pancratius 50 jaar’ in 1980. Een samenvatting van die historie staat hier te lezen/bekijken.