Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Gegevens contributie

LID WORDEN? STUUR EEN MAIL NAAR DE LEDENADMINISTRATIE

Het bestuur heeft de contributies voor het seizoen 2020-2021 vastgesteld. De bedragen zijn NIET verhoogd in vergelijking met het vorige seizoen.

Het volledige  overzicht met alle contributiebedragen per (leeftijds)categorie vindt u hieronder:

 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2020-2021

 

categorie

geboortejaren

contributiebedrag

 

 

 

 Mini’s

 01-01-2015 en later

 € 155,00

 Champions League

 01-01-2013 t/m 31-12-2014

 € 200,00

 Jeugd onder 9 jaar

 01-01-2012 t/m 31-12-2012

 € 200,00

 Jeugd onder 10 en 11 jaar

 01-01-2010 t/m 31-12-2011

  225,00

 Jeugd onder 12 en 13 jaar

 01-01-2008 t/m 31-12-2009

 € 225,00

 Jeugd onder 14 en 15 jaar

 01-01-2006 t/m 31-12-2007

 € 225,00

 Jeugd onder 16 en 17 jaar

 01-01-2004 t/m 31-12-2005

 € 275,00

 Jeugd onder 18 en 19 jaar

 01-01-2002 t/m 31-12-2003

  275,00

 Senioren heren za en zo

 ≤31-12-2001

 € 290,00

 Senioren dames

 ≤31-12-2001

 € 275,00

 

 

 

 Senioren 7 x 7

 ≤31-12-2001

 €  70,00

 Senioren zaal

 ≤31-12-2001

 € 105,00

 Senioren comb. veld/zaal

 ≤31-12-2001

 € 395,00

 Niet spelende leden

 

 €  70,00

 Trimmers

 

 €  65,00

 Donateurs en vrienden

 

 €  65,00

 Selectietoeslag jeugd

 

 €  40,00

 Keeperschool toeslag

 

  € 40,00

 Toeslag future teams

 

 € 20,00

 

Bijdrage keepersschool, selectiespelers en spelers in future teams

De bijdrage keeperschool voor niet-selectie keepers is € 40,00,- per jaar en ook voor selectiespelers bedraagt deze bijdrage € 40,00. Spelers van een futue team betalen een toeslag van € 20,00 per jaar. 

Selectieteams

Voor het seizoen 2020-2021 worden de volgende teams als selectieteam aangemerkt:

 • Zondag senioren 1 en 2
 • Zaterdag senioren 1
 • JO19 - 1 zaterdag
 • JO17 - 1 zaterdag
 • JO17 - 2 zaterdag
 • JO15 - 1 zaterdag
 • JO14 - 1 zaterdag
 • JO13 - 1 en 2
 • JO8 - 1
 • JO8 - 2
 • JO9 - 1
 • JO9 - 2
 • JO10 - 1
 • JO11 -1
 • JO11 - 2
 • JO11- 3

Future teams

Future teams zijn teams met spelers die (nog) niet in aanmerking komen voor een selectieteam maar waarvan wij denken dat die speler wel de potentie heeft om zich verder te ontwikkelen. Een future team krijgt 2x per week training van een selectietrainer uit die leeftijdscategorie. Op deze manier maken we de afstand tussen selectieteams en de overige teams kleiner.
Voor het seizoen 2020-2021 worden de volgende jeugdteams aangemerkt als future team:

 • JO09-3
 • JO09-4
 • JO10-2
 • JO10-3
 • JO11-4
 • JO11-5
 • JO12-1

Administratieve afhandeling

Het Bestuur besteedt net zoals de laatste jaren de contributie-innig uit aan een externe partner, te weten Clubcollect. Hierdoor kan iedereen eenvoudig, snel en gemakkelijk de betaling doen. Clubcollect biedt diverse betaalmogelijkheden, voor meer info hierover verwijzen wij u naar www.clubcollect.nl

Gemeentelijke bijdrage
Indien u van mening bent dat u in aanmerking komt voor een bijdrage van het stadsdeel en/of gemeente verzoeken wij u ons dit voor 1 augustus kenbaar te maken. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en afhandeling.

Jeugdfonds Sport Amsterdam
Als uw kind graag wil sporten maar uw budget is niet toereikend is, dan kan een professional die al betrokken is bij de ontwikkeling van uw kind, uw kind eenvoudig aanmelden bij het Jeugdfonds Sport Amsterdam. Deze aanmelding loopt via de leerkracht, de (huis)arts, maatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker en dergelijke. Alleen intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Na goedkeuring zal het Jeugdfonds Sport Amsterdam de contributie aan de club overmaken. De hoogte van het bedrag is maximaal € 300,00 inclusief sportattributen. De aanvraag kan via www.jeugdfondssport.nl/amsterdam

Speciale regeling voor inwoners van de gemeente Haarlemmermeer
Volwassenen waarvan het gezinsinkomen maximaal 120 procent is van het wettelijk minimumloon kunnen voor zichzelf een budget aanvragen bij de Welzijnsorganisatie van de Haarlemmermeer te weten Meerwaarde. De maximale bijdrage is € 165,- voor contributie en € 60,00 voor sportattributen.

Vergoeding via ziektekostenverzekering
Tevens willen wij u nogmaals wijzen op de mogelijkheden die uw ziektekostenverzekering u biedt om een gedeelte van de contributie vergoed te krijgen. Bij veel maatschappijen bedraagt dat € 50,- per kind. Hier wordt door (ouders van) leden inmiddels veelvuldig gebruik van gemaakt.

Opzeggen lidmaatschap
Wil je het lidmaatschap van Pancratius opzeggen, dan moet je gebruik maken van het opzeggingsformulier of stuur een mail naar ledenadministratie@pancratius.com. LET OP: Opzeggen kan alleen vóór 15 meivan het lopende seizoen. Daarna zijn wij genoodzaakt ook voor het volgend seizoen contributie te innen in verband met de afdracht aan de KNVB en de geplande begroting van de vereniging.  Of stuur een briefje naar Ledenadministratie RKSV Pancratius, Postbus 287, 1170 AG Badhoevedorp.

Overschrijven naar andere vereniging
Als je wilt overstappen naar een andere vereniging, doe dat dan vóór 15 juni. Je kunt je dan melden bij de nieuwe vereniging. Bij het aanmelden bij de nieuwe club wordt door het systeem automatisch bepaald of alles in orde is. En is dat niet het geval – bijvoorbeeld bij contributieschuld of boetes voor gele en/of rode kaarten – dan blokkeert het systeem ook automatisch de overschrijving. Er kan pas sprake zijn van een overschrijving als alle zaken zijn opgelost. Maar als er geen belemmeringen zijn, dan wordt een speler meteen overgeschreven en kan hij/zij ook meteen voor de nieuwe club uitkomen.

Ten slotte
Heeft u vragen en of opmerkingen dan verzoeken wij u een email te sturen naar contributie@pancratius.com. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Ledenadministratie Pancratius