Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Jeugdfonds Sport Amsterdam

20 september 2020
Jeugdfonds Sport Amsterdam

Als uw kind graag wil blijven sporten maar uw budget is niet toereikend om de contributie te betalen, dan kan een intermediair uw kind eenvoudig aanmelden voor financiële steun bij het Jeugdfonds Sport Amsterdam.

Over enkele weken gaan wij de contributie aan onze (jeugd) leden versturen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit best een hoop geld is. Zeker als u meerdere kinderen hebt die bij ons voetballen. Daarom maken wij u graag attent op het Jeugdfonds Amsterdam.

Hoe werkt het?

De aanmelding voor financiële ondersteuning van het Jeugdfonds Sport Amsterdam loopt via de leerkracht, de (huis)arts, maatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker en dergelijke. Zij kunnen een aanvraag indienen voor financiële steun van uw dochter of zoon. Ook kunt u als ouder zelf een aanvraag indienen bij de Stichting samen is niet Alleen via het internetadres:  www.stichtingsina.nl. Na goedkeuring zal het Jeugdfonds Sport Amsterdam de contributie aan de club overmaken.

Meer informatie

De hoogte van het bedrag is maximaal € 300,00, inclusief sportattributen. Uiteraard is een en ander gebonden aan spelregels. Wilt u verdere informatie, kijk dan op de website van het Jeugdfonds, www.jeugdfondssport.nl/amsterdam.

Claire Hilbrand  en John Everaardt 

contributie administratie