Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Harry den Arend wenst leden een gelukkig nieuwjaar

3 januari 2021
Harry den Arend wenst leden een gelukkig nieuwjaar

Normaal spreekt voorzitter Harry den Arend alle leden toe in een kolkende kantine tijdens de nieuwjaarsreceptie. Corona noopt de voorzitter dit jaar tot gelukwensen ‘op afstand.’

'Het is voor mij een vreemde manier om jullie allemaal te begroeten in dit nieuwe jaar. Op grote afstand. Helaas kan dat niet anders. Het seizoen ’19 – ’20 ging in maart wat voetballen betreft als een nachtkaars uit. Alleen de jeugd kon gelukkig nog wat activiteiten ontwikkelen, maar bij andere clubs een partijtje spelen zat er niet in. Na de eerste coronagolf in het voorjaar hebben wij alles uit de kast gehaald voor een frisse herstart na de zomer. Helaas werd in oktober duidelijk dat ook het seizoen ’20 – ’21 onderbroken zou worden door de tweede golf. Op dit moment is helaas nog onduidelijk óf, en ik welke vorm het afgebroken seizoen kan worden uitgespeeld.'

Corona

'Ook leden van de vereniging kregen direct of indirect te maken met corona. Veelal in een wat lichtere variant, maar verschillende hebben het zwaar te verduren gehad. Ook het herstel en de naweeën vragen veel tijd en geduld. Er moet nog bekeken worden of wij dit seizoen nog wel aan het spelen van wedstrijden toe komen. Hoop doet leven is het spreekwoord dat ons in dit geval op de been moet houden. In de hoop dat het vaccinatieprogramma ons allen snel zal kunnen helpen. Dat betekent wel dat de conditie van de spelers op peil gehouden moet worden. Anders valt de competitie door blessures alsnog in het water.'

Solidariteit

'Als bestuur zien wij dat een aantal leden hun contributie gestopt hebben omdat zij niet mogen voetballen. Wij moeten bekijken hoe wij hiermee omgaan. Je betaalt contributie als lid van de vereniging. Weliswaar een vereniging die voetballen in verenigingsverband mogelijk maakt met behulp van een landelijke c.q. districtsorganisatie te weten de KNVB. Een deel van de contributie is dan ook voor het deelnemen aan die organisatie. Maar ook de andere zaken zoals noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, materialen, gas en elektra en trainersvergoedingen gaan gewoon door. Daarbij worden de inkomsten van de bar en keuken node gemist. Gelukkig hebben wij de afgelopen jaren wat kunnen sparen voor de verhuizing, maar dit kan zelfs voor een vereniging als de onze niet al te lang door blijven gaan. Enige onderlinge solidariteit is dan ook wel op zijn plaats.'

Fondsen

'Gelukkig worden er ook andere initiatieven ontwikkeld. Zo is er de koffiebonenverkoop van CoffeeClick. Per zak koffiebonen die verkocht wordt, sponsort CoffeeClick de club. Dat zijn mooie acties die toch weer wat geld in het laatje brengen. Inmiddels heeft deze actie het mooie bedrag van ruim 1.500 euro opgeleverd. En onze huisbank verblijdde ons ook dit jaar weer met een mooi bedrag. Maar liefst 3.438 euro leverde de RaboClub Supportactie dit jaar op. Ook het oliebollentoernooi voor de jeugd was dit jaar wederom een succes. Zelfs het weer werkte mee.'

Verdriet

'Het einde van het jaar bracht ook verdriet met zich mee. Begin december overleed na een lang ziekbed Jos Louman en een dag voor Kerst, tante Ali Eijs. Wij wensen de families veel sterkte toe met dit verlies.'

2021

'2021 begint met een groot aantal vraagtekens. Want wie en wat, waar zal kunnen doen is nog toekomstmuziek. De wil en het geduld is er nog om deze ellende uit te zitten en ons voor te bereiden op het moment dat wij weer het veld op mogen om de bal te laten rollen. De feestweek in mei is nog een vraagteken. Wij hebben er nog geen idee van wat wel en niet mag. De melding van het feest is bij de gemeente gedaan. Binnenkort moet de vergunning worden aangevraagd. Daarvoor zullen wij met de gemeente contact hebben over de (on)mogelijkheden.'

'Laten wij gezamenlijk werken aan onze club en alles klaar hebben om het veld op te gaan zodra dit weer mag. Met die gedachte en wens in het hoofd wens ik jullie allen een voorspoedig, gezond en covidvrij jaar toe.'

Harry den Arend