Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Voorkom chaos: parkeer in de parkeervakken

29 januari 2021
Voorkom chaos: parkeer in de parkeervakken

Voorkom overlast voor omwonenden en parkeer uw auto zoveel mogelijk op het parkeerterrein en niet in de straat en zéker niet op de stoep of voor het hek.

De afgelopen periode zijn de trainingen en het zaterdagprogramma weer gestart voor de jeugd. Gelukkig maar, want op die manier zijn de kinderen nog lekker aan het bewegen. Helaas kunnen de ouders het complex nog niet op vanwege de geldende regels omtrent Covid-19. Dit brengt een ander probleem met zich mee: het brengen en ophalen van de kinderen.

De regels

Het Bestuur van Pancratius begrijpt dat onze parkeergelegenheid soms beperkt is. Toch komt het regelmatig voor dat de straat richting de club vol staat, terwijl de parkeerplaats voor de helft leeg is. Daarom hebben wij een aantal dringende verzoeken aan ouders / begeleiders:

  1. Parkeer eerst uw auto in een parkeervak.
  2. Breng of haal vervolgens uw kind naar het toegangshek.
  3. Verlaat vervolgens het parkeerterrein in de juiste rijrichting.

Parkeer niet op de stoep of voor het hek.

Parkeer alstublieft NIET op de stoep of voor het hek. Ook niet om even uw kind te laten uit- of instappen. Ten eerste is de straat smal en wordt op die manier de toegang voor hulpdiensten belemmerd. Ten tweede wordt het een stuk onoverzichtelijker voor ouders en kinderen die op de fiets komen of wandelend naar het hek lopen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Beter nog is het wanneer u op de fiets of te voet komt, maar we begrijpen ook dat dat niet voor iedereen een optie is.

Volg de aanwijzingen van vrijwilligers

Ten slotte nog een laatste dringend verzoek: wanneer u een aanwijzing krijgt van één van onze vrijwilligers, volg die dan ook op. De afgelopen weken is het meerdere malen voorgekomen dat een vrijwilliger van onze club agressief is benaderd wanneer hij of zij iets vraagt. Laat duidelijk zijn dat wij dat als bestuur niet zullen tolereren. Wanneer dit wederom gebeurt zullen gepaste maatregelen genomen worden.

Wanneer iedereen rekening houdt met een ander, kunnen we samen zorgen voor een veilige aan- en vertrek route voor onze kinderen!