Close Menu
Meer dan een voetbalclub

Beperkt publiek toegestaan bij RegioCup

4 juni 2021
Beperkt publiek toegestaan bij RegioCup

Komend weekend start voor een aantal teams de RegioCup. Hiervoor zijn door de KNVB een aantal regels opgesteld m.b.t. WEL of NIET betreden van de sportaccommodatie.

Wat niet verandert:

  • Ouders van thuisspelend verenigingen mogen het complex NIET betreden. Dit is niet veranderd ten opzichte van de interne wedstrijden en trainingen van de afgelopen maanden
  • Het complex is WEL toegankelijk voor de vrijwilligers die de wedstrijden organiseren en voor (team)begeleiders. Vanuit de vereniging is bepaald dat er voor thuisspelende teams een maximum aantal begeleiders is. Informeer hiervoor bij de leider van je team.

Wat wel verandert:

Wat nog steeds voor iedereen geldt:

  • Op het complex geldt voor mensen van 18 jaar en ouder nog steeds de 1.5 meter maatregel
  • Tijdens trainingen en/of onderlinge wedstrijden zijn geen ouders toegestaan op het complex
  • Voordat u naar een uitwedstrijd gaat, dient u te checken welke regels de desbetreffende club hanteert. Deze kunnen mogelijk afwijken van de regels die wij toepassen..

Ten slotte

Wij als bestuur van Pancratius verwachten dat iedereen zich aan de regels houdt en de aanwijzingen van de vrijwilligers ter plaatse opvolgt, zowel uit als thuis. Het zijn de laatste weken van het seizoen. Laten we er nog een mooie afsluiting van maken en hopen dat we in september onder normale omstandigheden de competities kunnen opstarten, MET alle ouders weer aan de zijlijn.