Close Menu
Meer dan een voetbalclub

RKSV Pancratius en SC Badhoevedorp onderzoeken mogelijkheden tot fusie

12 december 2021
RKSV Pancratius en SC Badhoevedorp onderzoeken mogelijkheden tot fusie

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergaderingen op 22 november hebben de leden van zowel RKSV Pancratius als SC Badhoevedorp de besturen toestemming te geven voor het onderzoeken van een mogelijke fusie. 

Inmiddels al meer dan 10 jaar lopen de plannen van de gemeente om de terreinen van beide voetbalverenigingen te verplaatsen naar de Veldpost (achter het Ramada Hotel). Tijdens de ALV van 22 november maakte het Bestuur duidelijk dat het in overleg is met vertegenwoordigers van de gemeente over met name de financiële implicaties van deze verhuizing. Zij doet dit al langer in nauw overleg met het Bestuur van SC Badhoevedorp.

'Vergoeding'is te laag

Uit de besprekingen komt naar voren dat er een significant verschil zit tussen wat de gemeente als ‘vergoeding’ wil betalen aan beide clubs om op het nieuwe terrein twee nieuwe clubhuizen neer te zetten en het bedrag dat daar in werkelijkheid op basis van gedane ramingen voor nodig is. Derhalve hebben beide Besturen besloten te kijken welke vormen van samenwerking kunnen leiden tot financieel haalbare propositie richting de gemeente Haarlemmermeer. Om hier verder vorm aan te kunnen geven hebben beide besturen aan hun leden gevraagd in de komende maanden twee samenwerkingsopties te mogen onderzoeken; Optie 1: Fusie vóór de verhuizing of Optie 2: een fusie ná de verhuizing.

Mandaat

In beide ALV’s bij de verenigingen hebben de aanwezige leden op 22 november een mandaat gegeven om bovenstaande opties te mogen onderzoeken. Voordat dit leidt tot een definitieve fusie zullen beide verenigingen de resultaten van dit onderzoek voorleggen in extra ledenvergaderingen ter goedkeuring.