Close Menu
Meer dan een voetbalclub

4 nieuwe ereleden, 5 leden van Verdienste

5 juni 2022
4 nieuwe ereleden, 5 leden van Verdienste

Tijdens de jaarlijkse medewerkersavond op 4 juni werden maar liefst negen Pancratianen in het zonnetje gezet; 4 ereleden en 5 leden van verdienste.

Het was de laatste medewerkersavond van RKSV Pancratius dat vanaf 1 juli samen met SC Badhoevedorp door zal gaan als Sportclub Pancratius Badhoevedorp '22 (SCPB '22). Ruim 100 vrijwilligers en hun partners woonden de traditionele feestelijke avond bij. Clubmensen die vaak meerdere dagen per week vele uren klaar staan voor hun club. Een amateur vereniging kan niet zonder deze mensen.

Vier ereleden

Voorzitter Harry den Arend maakte van de gelegenheid gebruik om een negental Pancratianen in het zonnetje te zetten. Maar liefst vier leden die eerder al waren benoemd tot Lid van Verdienste werden 'gepromoveerd' tot erelid. Dat gaat om John Everaardt (1e van links), Jan en Ria Bakker (2e en 3e van links) en Pauline Schönhage (helemaal rechts).

John Everaardt

John heeft vele jaren de ledenadministratie van Pancratius bestierd. Aan het einde van dit seizoen geeft hij het stokje definitief over aan Paul Slaman die al een aantal maanden "meekijkt" met John. Zoals we John kennen, kondigde hij aan dat hij 'écht nog niet helemaal zal stoppen'. Hij blijft nog wat dingetjes doen voor de club. Dat vinden we natuurlijk heel erg fijn om te horen.

Pauline Schönhage

Pauline is tot begin dit jaar secretaris geweest van Pancratius. Een functie die zij meer dan tien jaar heeft uitgeoefend. Harry benadrukte in zijn korte speech de enorme verdiensten van Pauline met wie hij vele jaren in goede harmonie heeft samengewerkt. Pauline was zichtbaar geroerd door de benoeming tot erelid.

Jan en Ria Bakker

Jan en Ria Bakker zij al heel veel jaren actief als vrijwilliger achter de bar en maken ook nog steeds deel uit van de maandagochtend schoonmaakploeg. Een taak die onnoemelijk belangrijk is en waarschijnlijk bij heel veel leden volledig onbekend. Schuchter en bescheiden traden zij naar voren om de zeer terechte oorkonde en bloemen in ontvangst te nemen. 

Vijf Leden van Verdienste

Na de huldiging van de ereleden maakte Harry den Arend bekend dat vijf leden dit jaar de oorkonde voor Lid van Verdienste hebben verdiend. Het gaat om Dave Schönhage (2e van rechts) die zich verdienstelijk maakt als geluidsman van Pancratius en om Ton en Greet Mesman, die al heel veel jaren twee niet weg te denken gezichten zijn achter de bar bij Pancratius.
Twee Leden van Verdienste konden helaas niet aanwezig zijn bij de vrijwilligersavond. Dat betreft Ab Koenen die al meer dan 55 jaar vaste supporter is van Pancratius en in het verleden vele functies heeft uitgeoefend bij de club. Harry den Arend verraste Ab bij hem thuis aan de keukentafel. Als laatse werd Guido Walgraeve op de dag na de medewerkersavond verrrast (hoe kan het ook anders ín de kantine).

Het Bestuur feliciteert vanaf deze plaats nogmaals alle leden van Verdienste en ereleden en hoopt ze alle negen nog vele jaren te zien bij de nieuwe club SCPB '22.

 

SC Badhoevedorp vrijwilligers

Onder de gasten zat dit jaar ook al een flinke groep vrijwilligers van SC Badhoevedorp dat vanaf 1 juli samen met Pancratius doorgaat als één nieuwe vereniging. Het was fijn om te zien dat er flink werd 'gemengd' en we hopen dat vrijwilligers van beide verenigingen zich volgend seizoen met evenveel enthousiasme zullen blijven inzetten om de club draaiende te houden.